Kroniek Nederland: Nijmegen als gezelschapsspel / Huizinga's complete lijst van namen!? / Familienamen in Nederland. Van hier en elders / Voornamen. Een praktische handleiding en Prisma Voornamen / Het Meertens Instituut op internet / Namen van studentenh

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Originele taal-2Nederlands
Pagina's (van-tot)251-264
TijdschriftNaamkunde
Volume32
Nummer van het tijdschrift3-4
StatusGepubliceerd - 2000

Citeer dit