Kroniek Netwerk Naamkunde

R. Boerrigter

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijk

Originele taal-2Nederlands
Pagina's (van-tot)287-289
Aantal pagina's3
TijdschriftNaamkunde
Volume35
Nummer van het tijdschrift2005-2006
StatusGepubliceerd - 2008

Citeer dit