KRS: A cut away from release in exosomes

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

5 Citaten (Scopus)

Samenvatting

Cancer cells often trigger an inflammatory process, which in some cases may be driven by the presence of lysyl-tRNA synthetase (KRS) in the medium. Kim et al. (2017. J. Cell Biol. https://doi.org/10.1083/jcb.201605118) now demonstrate that cleavage of the KRS by caspase-8 inside cells triggers its interaction with syntenin and its release in inflammatory exosomes.

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)1891-1893
Aantal pagina's3
TijdschriftJournal of Cell Biology
Volume216
Nummer van het tijdschrift7
DOI's
StatusGepubliceerd - 03 jul. 2017

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'KRS: A cut away from release in exosomes'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Citeer dit