Kruisheren op de Friese zieleheilsmarkt. De stichting van de kloosters te Sneek en Franeker in de vijftiende eeuw

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

741 Downloads (Pure)
Originele taal-2Nederlands
Pagina's (van-tot)327-348
Aantal pagina's22
TijdschriftTijdschrift voor sociale geschiedenis
Volume16
StatusGepubliceerd - 1990

Citeer dit