Kulturen im Gespräch. Interview Herman Roodenburg

H.W. Roodenburg

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijk

46 Downloads (Pure)
Originele taal-2Duits
Pagina's (van-tot)19-25
TijdschriftKulturen
Volume2
Nummer van het tijdschrift2
StatusGepubliceerd - 2008

Citeer dit