Kunnen wateren met veel ondergedoken waterplanten CO2 uit de atmosfeer vastleggen?

Mandy Velthuis, Sarian Kosten, Sabine Hilt, E.S. Bakker

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelProfessioneel

7 Downloads (Pure)
Originele taal-2Nederlands
TijdschriftH2O
StatusGepubliceerd - 30 sep 2019

Citeer dit