Kunstmatig leven verdient helder debat

R. van Est, B. Walhout

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelPopulair

1 Downloads (Pure)
Originele taal-2Niet gedefinieerd
TijdschriftDe Volkskrant
StatusGepubliceerd - 12 feb. 2008

Citeer dit