"Kunt u mij de weg naar Himmelum vertellen mijnheer?" Over hoe het is en hoe het verder moet met het Fries op de topografische kaarten

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijk

103 Downloads (Pure)
Originele taal-2Nederlands
Pagina's (van-tot)26-34
Aantal pagina's9
TijdschriftKartografisch Tijdschrift
VolumeXVIII
Nummer van het tijdschrift3
StatusGepubliceerd - 1992

Citeer dit