Kwantitatieve benaderingen in het taal- en letterkundig onderzoek. Een ruwe schets

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

9 Downloads (Pure)
Originele taal-2Nederlands
Pagina's (van-tot)1-21
Aantal pagina's21
TijdschriftTijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde
Volume123
StatusGepubliceerd - 2007

Citeer dit