L. de Jong, historien de l'occupation des Pays Bas et éducateur populair

J.C.H. Blom

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

34 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)53-57
TijdschriftSeptentrion. Arts, lettres et culture de Flandre et des Pays-Bas
Volume42
StatusGepubliceerd - 1995

Citeer dit