La burguesía Cubana y sus caminos de hierro

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

700 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)99-115
TijdschriftBoletin de Estudios Latinoamericanos y del Caribe
Volume37
StatusGepubliceerd - 1984

Citeer dit