La cinetique de l'assimilation photosynthetique du carbons et les facteur qui la determinent. = Kinetics of the carbon photosynthetic assimilation and its determining factors

P.R.M. De Visscher

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  Originele taal-2Niet gedefinieerd
  Pagina's (van-tot)647-655
  TijdschriftOcéanis
  Volume7
  Nummer van het tijdschrift6
  StatusGepubliceerd - 1981

  Citeer dit