La clase obrera ha muerto, ¡Larga vida a la clase obrera! [Interview]

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelPopulair

Originele taal-2Spaans
Pagina's (van-tot)103
Aantal pagina's111
TijdschriftJacobin América Latina
Nummer van het tijdschrift4
StatusGepubliceerd - 2021

Citeer dit