La démographie au service de la société : Un hommage à Jacques Henripin (1929-2013)

É. Lapierre-Adamcyk (Redacteur), R. Lachapelle (Redacteur), A.H. Gauthier (Redacteur)

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveSpeciale uitgave (redactielidmaatschap)Wetenschappelijk

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)171-312
TijdschriftCahiers Québécois de Démographie
Volume44
Nummer van het tijdschrift2
StatusGepubliceerd - 2015

Citeer dit