La démographie au service de la société : un hommage à Jacques Henripin (1929-2013) (suite)

É. Lapierre-Adamcyk (Redacteur), R. Lachapelle (Redacteur), A.H. Gauthier (Redacteur)

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveSpeciale uitgave (redactielidmaatschap)Wetenschappelijk

Originele taal-2Engels
Aantal pagina's116
TijdschriftCahiers Québécois de Démographie
Volume45
Nummer van het tijdschrift1
StatusGepubliceerd - 2016

Citeer dit