La grande esplusione: L’Arabia Saudita ha espulso le lavoratrici e i lavoratori (pochissimi quelli di sesso maschile) etiopici dal suo territorio

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelPopulair

Vertaalde titel van de bijdrageThe great expulsion: Saudi Arabia repatriation of Ethiopian workers to the Horn of Africa
Originele taal-2Italiaans
Aantal pagina's1
TijdschriftGalatea: European magazine
Nummer van het tijdschrift1
StatusGepubliceerd - 2014

Citeer dit