La lecture féminine: les correspondantes d'Isabelle de Charrière comme témoins

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Originele taal-2Niet gedefinieerd
Pagina's (van-tot)85-104
Aantal pagina's20
TijdschriftStudies on Voltaire and the Eighteenth Century
StatusGepubliceerd - 2009

Citeer dit