La microsimulation dans les projections de population

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Samenvatting

A dynamic microsimulation model is presented to generate individual life histories that are consistent with cohort projections produced by the (multistate) cohort-component model. The microsimulation model can incorporate individual differences the cohort-component model cannot handle. The differences are outcomes of systematic factors and random factors. The paper focuses on random factors. The microsimulation model uses a continuous-time multistate cohort-survival model and random draws from piecewise exponential waiting time distributions. If the parameters of the distributions are the transition intensities of the cohort-survival model, then the individual life histories are consistent with cohort projections. The life histories provide insights in population dynamics that cannot be obtained from the cohort-component model.
Originele taal-2Niet gedefinieerd
Pagina's (van-tot)267-297
TijdschriftCahiers Québécois de Démographie
Volume40
Nummer van het tijdschrift2
StatusGepubliceerd - 2011

Citeer dit