La miseria del hogar como discurso publico. Estrategias obreras en epocas de crisis. Tucuman durante los primeros anos treinta

M. Ullivarri

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelProfessioneel

Originele taal-2Spaans
TijdschriftAños 90
Volume19
Nummer van het tijdschrift35
StatusGepubliceerd - 2012

Citeer dit