La Protesta, Argentina

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijk

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)85-87
TijdschriftEuropean Review of Latin American and Caribbean Studies
Volume92
Nummer van het tijdschriftApril
StatusGepubliceerd - 2012

Citeer dit