La realizzazione dell'individuo in Marx [Review of: (2008) Socialità e isolamento. La singolarità in Marx]

S. Farris

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveBoek/film/artikelrecensieProfessioneel

Originele taal-2Niet gedefinieerd
TijdschriftCritica Marxista
Volume3
Nummer van het tijdschrift4
StatusGepubliceerd - 2009

Citeer dit