La storia globale del lavoro: risultati e sfide

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Vertaalde titel van de bijdrageThe Global History of Labour: Results and Prospects
Originele taal-2Italiaans
Pagina's (van-tot)202-222
Aantal pagina's21
TijdschriftImprese e storia
Volume44
StatusGepubliceerd - 2022

Citeer dit