La terra di nessuno dei devoti. Devozioni informali tra localismo e transnazionalismo nell"Europa contemporanea

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

257 Downloads (Pure)
Originele taal-2Niet gedefinieerd
Pagina's (van-tot)153-178
TijdschriftSanctorum. Rivista dell'associazione Italiana per lo studio della santità, dei culti e dell'agiografia
Volume1
StatusGepubliceerd - 2004

Citeer dit