Laagveen herstel: een historisch perspectief

J.M. Sarneel, A. van Loon

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelPopulair

Originele taal-2Nederlands
Pagina's (van-tot)14-17
TijdschriftVakblad natuur bos landschap
Volume8
Nummer van het tijdschrift9
StatusGepubliceerd - 2011

Citeer dit