“Laat-me-er-dit-van-zeggen.”: Grammaticale bijzonderheden van het Surinaams-Nederlands

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelPopulair

151 Downloads (Pure)
Originele taal-2Nederlands
Pagina's (van-tot)314-316
Aantal pagina's3
TijdschriftOnze Taal
Nummer van het tijdschrift11
StatusGepubliceerd - 2014

Citeer dit