Labor Divisions and the Emergence of Dual Welfare Systems

Dennie Oude Nijhuis

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)66-79
TijdschriftJournal of European Social Policy
StatusGepubliceerd - 2016

Citeer dit