Labor Strategies of Families: An Introduction

J. Kok, T. Engelen, A. Knotter

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijk

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)123-135
Aantal pagina's13
TijdschriftThe History of the Family
Volume9
Nummer van het tijdschrift2
StatusGepubliceerd - 2004

Citeer dit