Labor, Wages and Living Standards in Java, 1680-1914.

P. de Zwart, Jan Luiten van Zanden

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)215-234
TijdschriftEuropean Review of Economic History
Volume19
Nummer van het tijdschrift3
DOI's
StatusGepubliceerd - 2015

Citeer dit