Laboratory methods in secondary production (with special reference to herbivore zooplankton)

R.D. Gulati

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  8 Downloads (Pure)
  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)255-268
  TijdschriftHydrobiological Bulletin
  Volume8
  Nummer van het tijdschrift3
  DOI's
  StatusGepubliceerd - 1974

  Citeer dit