Laboratory Scale Enclosure - Concept, Construction and Operation

M. Rijkeboer, F. Debles, H.J. Gons

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)231-244
  TijdschriftJournal of Plankton Research
  Volume12
  Nummer van het tijdschrift1
  DOI's
  StatusGepubliceerd - 1990

  Citeer dit