Labour History and the Case against Colonialism

Pepijn Brandon, A. Sarkar

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

7 Citaten (Scopus)
Originele taal-2Engels
Aantal pagina's37
TijdschriftInternational Review of Social History
Volume64
Nummer van het tijdschrift1
DOI's
StatusGepubliceerd - 01 apr. 2019

Citeer dit