Labour in Transport: Histories from the Global South” (Africa, Asia, and Latin America), c.1750 to 1950

Stefano Bellucci (Redacteur), Jan-Georg Deutsch (Redacteur), Chitra Joshi (Redacteur), Larissa Rosa Corrêa (Redacteur)

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveSpeciale uitgave (redactielidmaatschap)Wetenschappelijk

2 Citaten (Scopus)
Originele taal-2Engels
Aantal pagina's235
TijdschriftInternational Review of Social History
Volume59
Nummer van het tijdschriftspecial issue 22
DOI's
StatusGepubliceerd - 29 okt. 2014

Citeer dit