Labour migration and economic performance: London and the Randstad, c. 1600-1800

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)531
Aantal pagina's570
TijdschriftThe Economic history review
StatusGepubliceerd - 2011

Citeer dit