Labour productivity and human capital in the European maritime sector of the eighteenth century

Jelle Lottum, van, Jan Luiten van Zanden

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

139 Downloads (Pure)

Zoekresultaten