Labour relations in late colonial Indonesia. The case of the manufacturing labour regulation of 1941, , 1998

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijk

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)29-50
TijdschriftMasyarakat Indonesia
Volume14
Nummer van het tijdschrift1
StatusGepubliceerd - 1998

Citeer dit