Labour Relations in the Capitalist Core and its Nearby Periphery, 1500-1800

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan conferentiePaperWetenschappelijk

Originele taal-2Niet gedefinieerd
StatusGepubliceerd - 2009

Citeer dit