Lack of association between depression and the loss of neurons in the locus coeruleus in Alzheimer's disease

W.J.G. Hoogendijk, I.E.C. Sommer, Ch.W. Pool, W. Kamphorst, M.A. Hofman, P. Eikelenboom, D.F. Swaab

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)45-51
TijdschriftArchives of General Psychiatry
Volume56
StatusGepubliceerd - 1999

Citeer dit