Lack of DNA mismatch repair protein MSH6 in the rat results in hereditary non-polyposis colorectal cancer-like tumorigenesis.

R. van Boxtel, P.W. Toonen, H.S. van Roekel, M. Verheul, B.M. Smits, J. Korving, A. de Bruin, E. Cuppen

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Lack of DNA mismatch repair protein MSH6 in the rat results in hereditary non-polyposis colorectal cancer-like tumorigenesis.'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicine & Life Sciences