Lack of virological and serological evidence for continued circulation of highly pathogenic avian influenza H5N8 virus in wild birds in the Netherlands, 14 November 2014 to 31 January 2016.

M.J. Poen, J.H. Verhagen, R.J. Manvell, I. Brown, T.M. Besteboer, S. van der Vliet, O. Vuong, R.D. Scheuer, H.P. van der Jeugd, B.A. Nolet, Erik Kleyheeg, G.J.D.M. Müskens, F. Majoor, C. Grund, R.A.M Fouchier

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

28 Citaten (Scopus)
92 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Lack of virological and serological evidence for continued circulation of highly pathogenic avian influenza H5N8 virus in wild birds in the Netherlands, 14 November 2014 to 31 January 2016.'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicine & Life Sciences

Social Sciences