Lafheid in ‘the Home of the Brave’: [Review of: Chris Walsh, Cowardice. A brief history (Princeton 2014)]

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveBoek/film/artikelrecensieWetenschappelijk

21 Downloads (Pure)
Vertaalde titel van de bijdrageCowardice in ‘the Home of the Brave’
Originele taal-2Nederlands
Pagina's (van-tot)479-481
Aantal pagina's2
TijdschriftTijdschrift voor geschiedenis
Volume128
Nummer van het tijdschrift3
StatusGepubliceerd - 2015

Keywords

  • Lafheid

Citeer dit