Lake ecosystem on the Qinghai–Tibetan Plateau severely altered by climatic warming and human activity

J. Liang, R.L. Lupien, H. Xie, R.S. Vachula, M.A. Stevenson, B.-P. Han, Q. Lin, Y. He, M. Wang, P. Liang, Y. Huang, S. McGowan, J. Hou (Co-auteur), J.M. Russell

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

19 Citaten (Scopus)
3 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Lake ecosystem on the Qinghai–Tibetan Plateau severely altered by climatic warming and human activity'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Earth & Environmental Sciences