Lake Grevelingen: a case of ecosystem changes in a closed estuary

P.H. Nienhuis

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  2 Downloads (Pure)
  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)246-259
  TijdschriftHydrobiological Bulletin
  Volume12
  Nummer van het tijdschrift3-4
  DOI's
  StatusGepubliceerd - 1978

  Citeer dit