Laminar processing of numerosity supports a canonical cortical microcircuit in human parietal cortex

Jelle A van Dijk, Alessio Fracasso, Natalia Petridou, Serge O Dumoulin

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

4 Citaten (Scopus)
114 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Laminar processing of numerosity supports a canonical cortical microcircuit in human parietal cortex'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Agriculture & Biology

Medicine & Life Sciences