Land for the People: The State and Agrarian Conflict in Indonesia

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveBoek/film/artikelrecensieWetenschappelijk

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)317-319
TijdschriftAgricultural History
Volume89
Nummer van het tijdschrift2
StatusGepubliceerd - 2015

Citeer dit