Land of Hope and Dreams: Slavery and abolition in the Dutch Leeward islands, 1825–1865

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)1-23
TijdschriftSlavery & Abolition
Volume37
Nummer van het tijdschrift1
StatusGepubliceerd - 2016

Citeer dit