Land Rights and the Environment in the Indonesian Archipelago, 1800-1950

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)478-496
TijdschriftJESHO: Journal of the Economic and Social History of the Orient
Volume54
Nummer van het tijdschrift4
DOI's
StatusGepubliceerd - 2011

Citeer dit