Land Rights in Cambodia: How Neopatrimonial Politics Restricts Land Policy Reform

K. Un, S. So

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Originele taal-2Engels
TijdschriftPacific Affairs
Volume84
Nummer van het tijdschrift2
StatusGepubliceerd - 2011

Citeer dit