Land-use system shapes soil bacterial communities in Southeastern Amazon region

L.W. Mendes, M.J.L. Brossi, Eiko E. Kuramae, S.M. Tsai

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

3 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Land-use system shapes soil bacterial communities in Southeastern Amazon region'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Agriculture & Biology

Earth & Environmental Sciences

Medicine & Life Sciences