Landbouw en natuur: een zaak voor overheid, keten en boeren

G.R. de Snoo, Dik Melman

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

458 Downloads (Pure)

Samenvatting

We moeten meer rekening houden met natuur binnen het Nederlandse landbouwsysteem. De roep is actueler dan ooit, maar klinkt in feite al decennialang. Tegenwoordig kijken we daarbij vooral naar boeren en overheden en veel minder naar de machtige voedselketen. In dit artikel pleiten wij ervoor dat overheden hun rol oppakken én dat de keten verantwoordelijkheid neemt. Een organisatie à la de SER zou kunnen helpen helpen om stappen te maken.
Originele taal-2Nederlands
Pagina's (van-tot)39-47
Aantal pagina's9
TijdschriftLandschap
Volume40
Nummer van het tijdschrift1
StatusGepubliceerd - 2023

Research theme

  • Sustainable water and land use

Citeer dit