Landsgrenzen bepalen sterftekans: verschillen tussen Vlaanderen en Nederland onderzocht

L.G.A. Bonneux, C.C. Huisman

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelProfessioneel

36 Downloads (Pure)

Samenvatting

Recent maakte het NIDI de sterfteatlas voor Europa:272 regio’s in de EU- en EFTA- landen.Hierin wordt per regio de sterfte beschreven naar leeftijd,geslacht en doodsoorzaken.Landsgrenzen blijken belangrijk.Verschillen tussen landen kunnen soms worden verklaard door verschillen in het aangeven en coderen van doodsoorzaken.Voor totale sterfte en voor sterfte door specifieke doodsoorzaken op jongere leeftijd gaat deze verklaring zelden op.Hier wordt de sterfte vóór de leeftijd van 65 jaar tussen Vlaanderen en Nederland vergeleken. Er zijn opmerkelijke verschillen.Verder doen de doodsoorzaken vermoeden dat veel sterfte vóór het 65ste levensjaar goed is te voorkomen.
Originele taal-2Nederlands
Pagina's (van-tot)1-4
TijdschriftDemos: bulletin over bevolking en samenleving
Volume24
Nummer van het tijdschrift6
StatusGepubliceerd - 2008

Citeer dit